ویدئو کنفرانس بازگشایی مدارس

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، جلسه ویدئو کنفرانس بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همچنین کنترل فاصله گذاری اجتماعی با حضور کارشناسان ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

مهندس سلیمانی مدیر گروه بهداشت محیط و خانم هوشمندی کارشناس بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این ویدئو کنفرانس حضور داشتند.

این جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور دکتر برکاتی و خانم دکتر اردلان از ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید.