جلسه وبیناری هفتگی معاونت بهداشتی

 

♻️ جلسه وبیناری هفتگی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به ریاست دکتر رئیسی برگزار گردید.

🔰 به گزارش وبدا-اسدآباد، در این وبینار بر موارد زیر تاکید شد؛

💠 تشدید نظارت بر اجرای پروتکل‌های فاصله گذاری و حفاظت فردی توسط ادارت، اماکن و اصناف مختلف

💠 فعال بودن و تجهیز مراکز منتخب ۱۶ ساعته

💠 آموزش بیماران سرپایی کووید-۱۹ مثبت

💠 تامین وسایل حفاظت فردی جهت پرسنل

🔺 همچنین در این جلسه معاون فنی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، مسئولین و کارشناسان گروه/ واحدهای معاونت بهداشتی نیز حضور داشتند.