🔰 خانم دکتر الهام عظیمی سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد شد

◀️ جلسه تکریم و معارفه معاون بهداشتی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در محل ستاد معاونت بهداشتی برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در این جلسه ضمن تجلیل از زحمات ۲ ساله دکتر نظری پویا، خانم دکتر الهام عظیمی را به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی معارفه نمود.

دکتر عفت پناه معاون آموزشی، مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، کامران تشکینی مدیر حراست، مدیران گروه‌های ستادی معاونت بهداشتی و مسئولین واحدهای این معاونت در این جلسه حضور داشتند.