در راستای بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط صنوف صورت گرفت؛

بازرسی از نانوایی‌های شهر و روستا

به گزارش وبدا-اسدآباد، در راستای بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی، بازرسی از نانوایی‌های سطح شهر و روستا توسط بازرسان؛ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اداره صمت و اتاق اصناف صورت گرفت.

این بازرسی‌ها از صنوف دیگر نیز انجام و نتایج به اطلاع ستاد مدیریت کرونا ویروس شهرستان خواهد رسید.

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت