🔰 برگزاری کارگاه ایراپن

🔺 کارگاه ایراپن و چگونگی اجرای این برنامه و همچنین استفاده از دستگاه اندازه گیری قند خون ناشتا و کلسترول جهت ۵۰ هزار نفر جمعیت بالای ۳۰ سال شهرستان اسدآباد با حضور فتح الله اشرفیان مدیر گروه بیماریها و با تدریس علی مرسلی کارشناس بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

◀️ مدعوین این کارگاه، کارشناسان بیماریهای مراکز بهداشتی درمانی و مراقبین سلامت شهری بودند.