🔰 جلسه هماهنگی معاونت‌های درمان و بهداشت با حضور وحید احمدی پناه عضو هیئت علمی گروه آمار، خانم نجفی مترون بیمارستان و حسین باباپور کارشناس گروه پیشگیری معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مرکز بهداشت برگزار شد