🔰 توزیع رایگان ماسک، مکمل‌های کلسیم و ویتامین د ۳ و بروشورهای اطلاع رسانی با محتوای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در بین سالمندان مناطق روستایی

◀️ این اقدام توسط گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با همکاری بهورزان و کارشناسان سلامت مراکز صورت گرفت