✅توزیع ماسک رایگان توسط هیئت اندیشه‌ورزان جوان اسدآبادی

🔷 هیئت اندیشه ورزان جوان شهرستان اسدآباد با پوشیدن ماسک و لباس مخصوص حفاظتی، خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم شدند.

🔷 به گزارش وبدا-اسدآباد، هیئت اندیشه ورزان جوان شهرستان اسدآباد با پوشیدن ماسک و لباس مخصوص حفاظتی بخش‌های کرونایی و پیاده روی در خیابان‌های شهر به صورت نمادین استفاده از ماسک را به مردم توصیه کردند.

🔷 این گروه از هیئت اندیشه ورزان جوان شهرستان که با شعار و پلاکاردهایی چون «کرونا را جدی بگیریم»، «پرستاران دوستتان داریم» و ... در سطح خیابان حضور یافته بودند، با توزیع ماسک رایگان به افراد فاقد ماسک، خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم شدند.

🔺 حمزه عبدکوند معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، خانم دکتر عظیمی سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد به اتفاق رضا گودرز تله جردی معاون اجرایی این معاونت و مهندس رضا سلیمانی مدیر گروه بهداشت محیط و فریدون شیری دبیر ستاد مدیریت کرونا ویروس شهرستان اسدآباد نیز در این مانور حضور داشتند.