به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد به نقل از خانم مهندس شمس مسئول واحد جوانان، نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی، عملکرد این واحد به شرح ذیل می‌باشد؛

۱- برگزاری کلاس آموزشی با موضوع کووید- ۱۹ جهت مدیران، معاونین، رابطین سلامت و خدمات مدارس

۲- مکاتبه با ادارات در خصوص ارسال دستورالعمل‌های مقابله با کرونا در برنامه جوانان، دانش آموزان و مدارس

۳- بازدید کرونایی بازگشایی مدارس در مرحله اول از کلیه مدارس (۱۹۶) و تکمیل چک لیست ۶۹ سوالی

۴- بازدید کرونایی بازگشایی مدارس در مرحله دوم از کلیه مدارس و تکمیل چک لیست ۶۹ سوالی

۵- بارگزاری اطلاعات بازگشایی مدارس به صورت روزانه در پرتال وزارت بهداشت

۶- بازدید از مدارس به اتفاق نماینده فرمانداری و آموزش و پرورش در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس

۷- پیگیری غربالگری مرحله اول و دوم و سوم از مرکز لک لک

۸- تکمیل سئوالات پیش آزمون و پس آزمون از مدارس بعد از مداخلات آموزشی کرونایی

۹- درخواست خرید و توزیع مکمل‌های دارویی جهت دانش آموزان و جوانان در دوران شیوع کرونا

۱۰- توزیع پفلت آموزشی جهت گروه‌های مختلف

۱۱- ارسال گزارش روزانه بازدید از مدارس دارای نواقص کرونایی به فرمانداری

۱۲- ارسال نواقص کلیه مدارس به آموزش و پرورش در دو مرحله بازگشایی مدارس در دوران کرونا