Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، کارگاه آموزش بیماری HIV-AIDS به اصناف و کارکنان خدماتی شهرداری شهرستان اسدآباد برگزار شد.

این کارگاه به همت گروه پیشگیری از بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد انجام شد.

گفتنی است، آموزش بیماری HIV-AIDS به شیوه رویکرد ۸ گانه نوین آموزشی جهت اصناف شهرستان اسدآباد و کارکنان خدماتی شهرداری اسدآباد توسط کارشناس بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، علی مرسلی صورت گرفت.