دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 January 2021
قبلیقبلی
بعدیبعدی
ماسک بهترین راه پیشگیری از کرونا
Full screenExit full screen
Slider

🔺 معاونین؛ توسعه و بهداشت و همچنین مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و نمایندگانی از معاونت درمان در این جلسه حضور داشتند