Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، کارگاه رفتارهای مخاطر آمیز در جوانان و نوجوانان در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

این کارگاه به همت واحد بهداشت مدارس و جوانان و در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی انجام شد.

گفتنی است، در این کارگاه که کارشناسان بهداشت خانواده، پزشکان و مراقبین سلامت روان حضور داشتند، توصیه های لازم در مورد نحوه برخورد با رفتارهای مخاطر آمیز در جوانان و نوجوانان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.