قبلیقبلی
بعدیبعدی
ماسک بهترین راه پیشگیری از کرونا
Full screenExit full screen
Slider

به منظور افزایش سطح ایمنی بدن روزانه از منابع ویتامینC شامل انواع میوه ها و سبزی ها از جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی خوردن، انواع کلم، گل کلم، گوجه فرنگی، جوانه گندم، انواع مرکبات،کیوی و دیگر میوه های در دسترس استفاده کنیم.
با توجه به این که پیاز خام حاوی ویتامین C است می توان به صورت روزانه همراه با غذا استفاده کرد.
در تهیه سوپ یا آش از شلغم که حاوی ویتامین C می باشد، استفاده کنیم.