قبلیقبلی
بعدیبعدی
ماسک بهترین راه پیشگیری از کرونا
Full screenExit full screen
Slider

تامین مقادیر زیاد مایعات مانند آب سالم، آب میوه طبیعی، آب سبزی های تازه، چای کم رنگ به میزان حداقل ۸ لیوان در روز توصیه می شود. به جای استفاده از نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که قند افزوده دارند و نوشیدنی های شیرین از دوغ یا ماءالشعیرهای بدون قند و عرقیات خانگی کم شیرین استفاده کنید.