Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، کارگاه رویکرد نوین HIV در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

این کارگاه با حضور روانشناسان و مددکاران اجتماعی سطح شهرستان و به همت واحد سلامت روان معاونت بهداشتی انجام شد.