Full screenExit full screen
Slider

🔺جلسه هماهنگی مدیریت و پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه پایان سال(چهارشنبه سوری) با حضور ادارات مرتبط در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید

◀️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت، در این جلسه مصطفی انواری رئیس گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی ضمن تشریح اطلاعات و آمار سوانح و حوادث به وجود آماده در سال‌های گذشته، بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر ادارات مسئول از جمله؛ نیروی انتظامی، آتش‌نشانی، فوریت‌های پیش بیمارستانی، شهرداری و آموزش و پرورش برای مدیریت و برخورد به جا و مناسب با سوانح و حوادث ایجاد شده در این مراسم سنتی، تاکید نمود.