Full screenExit full screen
Slider

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در راستای گذر از شرایط اپیدمی کووید-۱۹ در شرایط فعلی و به منظور خروج از وضعیت عادی انگاری بیماری و دست انداز آموزش‌های تکراری، روش نمایش خیابانی بصورت سیار به عنوان یکی از مهمترین روش‌های انتقال آموزش‌ها با هدف کنترل و پیشگیری از موج ۴ کرونا به همت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اتخاذ و این مهم با حمایت همه جانبه در سایه اجرای طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به شیوه محله و خانواده محور میسر گردید.