Full screenExit full screen
Slider

🔺 صبح امروز همزمان با سراسر کشور، طرح خدمات سلامت در نوروز ۱۴۰۰ توسط دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با رژه و مانور خودرویی آغاز شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این مانور خودرویی تیم‌هایی از کارکنان اورژانس ۱۱۵ و کادر فنی بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد حضور داشتند.

👈 این طرح از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ به صورت شبانه‌روزی و با حضور و فعالیت ۲۱ بازرس نظارت بر اماکن و مراکز تهیه، طبخ، توزیع و فروش مواد غذایی و بازرسی از اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اجرا می‌گردد.