Full screenExit full screen
Slider

🔺 در راستای بازدیدهای نوروزی از مراکز خدمات جامع سلامت فعال در سطح شهرستان، امید کریمی نماینده معاونت درمان، مهران طاهر نماینده معاونت بهداشتی و جلیلی نماینده فوریت‌های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه جاده‌ای فوریت‌های روستای وندرآباد بازدید نمودند

👈 ۹ فروردین ۱۴۰۰