Full screenExit full screen
Slider

🔺 به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه که به ریاست خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت برگزار گردید، موارد ذیل مطرح گردید؛

✅ افزایش آمار موارد مثبت کرونا در شهرستان در روزهای اخیر

✅ طغیان‌های متعدد در خانواده‌ها در ایام نوروز

✅ آموزش بیماران و اطرافیان از طریق تحویل بسته‌های آموزشی

✅ بیماریابی و نمونه گیری از موارد مشکوک مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت

✅ فعال نمودن هر چه بیشتر تیم‌های رهگیری با عضویت نیروهای بسیجی و سفیران سلامت

✅ به روز رسانی آمار عملکرد اعضای تیم‌های رهگیری