Full screenExit full screen
Slider♻️ برگزاری و شرکت در بیش از چهار جلسه هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

♻️ برگزاری مانور طرح سلامت نوروزی با همکاری فوریت‌های پزشکی

♻️ مجهز کردن کلیه کارشناسان و تیم‌های بازدید به لباس فرم و تجهیزات پرتابل بازرسی

♻️ بازدید مشترک به همراه کارشناسان سایر ادارات (میراث فرهنگی، تعزیرات و ..) از
اماکن و مراکز تهیه و توزیع و اقامتگاه‌های بوم گردی و مهمانپذیرها

♻️ تهیه و نصب بنراطلاع رسانی در خصوص اجرای طرح و همچنین معرفی سامانه
شکایت مردمی ۱۹۰ و تلفن ستاد جهت پیگیری شکایات بهداشتی

♻️ چاپ و تکثیر و توزیع پوستر و پمفلت آموزشی در سطح شهر

♻️ تشکیل اکیپ بازرسی و تشدید نظارت و بازرسی از کلیه اماکن و مراکز با اولویت اماکن حساس و انجام بیش از ۶۵۰ مورد بازرسی از مکان‌های فوق

♻️ انجام بیش از ۹۵ مورد سنجش عوامل محیطی مرتبط از جمله آلودگی سطوح و دست با تجهزات پرتابل توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای

♻️ بازرسی و نظارت بر سامانه‌های آبرسانی و انجام بیش از ۶۱۶ مورد کلرسنجی و ۱۰۵ مورد نمونه برداری از سطح شهر

♻️ کنترل و پایش مواد غذایی و آب آشامیدنی و نمونه برداری ۱۵۰ مورد آب آشامیدنی و ۱۵ مورد مواد غذایی

♻️ جمع آوری بیش از ۳۱۵ کیلو گرم مواد غذایی تاریخ گذشته و فاقد مصرف توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای

♻️ بازدید روزانه از پارک‌ها وسرویس‌های بهداشتی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی و کنترل الزامات بهداشت محیطی

♻️ معرفی ۵ مورد از متخلفین بهداشتی به مراجع قضایی

♻️ معرفی ۲ مرد از متصدیان اماکن عمومی به مراجع قضایی

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد