Full screenExit full screen
Slider


در این جلسه که به ریاست خانم دکتر عظیمی معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت برگزار گردید، موارد زیر مطرح شد:
✅دستورالعمل جدید طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ((گام پنجم بسیج ملی مقابله با همه گیری کووید 19 ؛ مبتنی بر بیماریابی، رهگیری و واکسیناسیون عمومی))
✅تاکید بر به کار گیری جدی سفیران سلامت و داوطلبین بسیجی در تیم های رهگیری
✅پیگیری ناظرین در خصوص تجهیز تیم های رهگیری از لحاظ وسایل نمونه گیری، وسایل حفاظت فردی و بسته آموزشی
✅احتمال تغییر در دستورالعمل درمان سرپایی کووید 19 در مراکز منتخب در روزهای آینده
✅پیگیری بیماران تا 14 روز پس از شناسایی و اطمینان از رعایت قرنطینه و جداسازی