Full screenExit full screen
Slider

🔺 خانم دکتر الهام عظیمی معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این جلسه مطرح نمود؛

✅ فوت ۴ نفر در ۴۸ ساعت گذشته در اسدآباد

✅ افزایش روز افزون و شدید آمار موارد مثبت مبتلا، بستری و بدحال

✅ شناسایی موارد جدید مثبت در اکثر نقاط شهری و روستایی

✅ مردم در خانه بمانند و بیماران و اطرافیان، قرنطینه خانگی را جدی بگیرند و رعایت کنند

✅ واکسیناسیون گروه‌های هدف در شهرستان اسدآباد بر اساس دستورالعمل‌های وزارتی در حال انجام است