Full screenExit full screen
Slider

🔺به گزارش وبدا-اسدآباد، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی دانشکده و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد در خصوص وضعیت بحرانی همه گیری کووید-۱۹ در شهرستان و اهمیت امکان تجویز داروی ضدویروسی توسط پزشکان عمومی سطح یک جهت بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت و مرکز منتخب ۱۶ ساعته مطالبی ارائه کرد.

◀️ دکتر حامد صفاری متخصص داخلی و فوکال پوینت عفونی دانشکده در خصوص اهمیت تجویز داروی ضد ویروسی در روزهای ابتدایی ابتلا به بیماری کووید-۱۹ تاکید نمود.

👈 حمید صفریان سرپرست گروه گسترش معاونت بهداشتی در خصوص ثبت خدمات در سامانه سیب، ارجاع الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت، مطالبی عنوان کرد.