Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 


به گزارش وبدا -اسدآباد، ظهر امروز جلسه هماهنگی برنامه حمایتی، مشارکتی سوء تغذیه کودکان در معاونت بهداشتی دانشکده برگزار شد.

این جلسه با حضور جعفری، معاون حمایتی کمیته امداد و خانم محرابی، مددکار و همچنین به میزبانی انواری، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و خانم فیضیان و خانم صوفی در دفتر معاون معاونت بهداشتی برگزار شد.

برنامه حمایتی، مشارکتی سوء تغذیه کودکان مهمترین موضوع مورد بحث در این جلسه بود که تصمیماتی جهت بهبود روند اجرای برنامه فوق اتخاذ گردید.