Full screenExit full screen
Slider

به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت :
برگزاری دومین جلسه درون بخشی برنامه صیانت جمعیت با حضور معاونت محترم بهداشتی و معاونین فنی و اجرایی و کارشناس It ومربی مشاوره ازدواج وکارشناس معاونت آموزشی ظهر امروز در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید.