Full screenExit full screen
Slider

♻️ خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از تزریق ۹۰۸ دُز واکسن کرونا تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس سند ملی واکسیناسیون به گروه‌های هدف در شهرستان اسدآباد خبر داد.

🔰 به گزارش وبدا-اسدآباد، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد با اعلام این خبر به آغاز واکسیناسیون عمومی افراد بالای ۸۰ سال از ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود؛ گروه هدف‌ها براساس سند ملی واکسیناسیون به دانشکده اعلام می‌گردد و بر همین اساس دانشکده به صورت فراخوان از مشمولین دریافت واکسن‌ها دعوت می‌کند.

🔺 خانم دکتر الهام عظیمی در خصوص واکسیناسیون: کادر بهداشت، درمان، فوریت‌های پزشکی، نظام پزشکی، جانبازان، کارکنان آرامستان، بیماران خاص و سرطانی‌ها و پاکبانان به آمار تزریق واکسن کرونا به این گروه‌ها در شهرستان اسدآباد اشاره کرد و گفت؛

🔶 از تعداد ۹۰۸ دُز واکس کرونای تزریق شده در شهرستان؛ تعداد ۶۵۹ دُز به کادر بهداشت، درمان و اورژانس ۱۱۵، تعداد ۵۰ دُز به نظام پزشکی، تعداد ۷۵ دُز به جانبازان، تعداد ۵ دُز به کارکنان آرامستان، تعداد ۵۰ دُز به پاکبانان و تعداد ۶۹ دُز به بیماران خاص و سرطانی‌ها تزریق شده است.