Full screenExit full screen
Slider

🌀 پس از واکسیناسیون فاز اول بر اساس سند ملی واکسیناسیون افراد با سنین ۸۰ سال به بالا و سپس در فراخوان‌های بعدی، به ترتیب افراد ۷۵، ۷۰، ۶۵ و ۶۰ سال به بالا و افراد دارای بیماری زمینه‌ای، در برابر کرونا ویروس واکسینه خواهند شد

🌀 روستائیان عزیز در محل سکونت خود منتظر حضور همکاران ما جهت واکسیناسیون کووید-۱۹ باشند