Full screenExit full screen
Slider


◀️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، متن این پیام به شرح ذیل است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
روانشناسان رسالتی بزرگ بر دوش دارند چونان که تزکیه و ترمیم و بازآفرینی روانی سالم را اول در جهان خویش هویدا می‌کنند و بعد این تزکیه زندگی شده را به دست‌اندازهای روح و روان بشریت می‌کشانند. همچون پر سیمرغی که برای احضار عشق بر ذرات هوا می‌کشد، می کوشند تا آغوشی امن برای آلام و تزکیه‌ی دیگران باشند که وحدت یگانه روان‌ها و ارواح را از کثرت و دورافتادگی مصون بدارن.
بدینوسیله ضمن گرامیداشت روز جهانی روانشناس و مشاور، این روز را به همکاران گرامی فعال این عرصه در معاونت بهداشت تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سربلندی را از خداوند منان برایشان خواستارم.
دکتر الهام عظیمی
معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد