Full screenExit full screen
Slider


◀️ به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، متن این پیام به شرح ذیل است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه هستی در گرو تداوم برق شادمانه نگاه مادران و لبخند روشن و معصومانه نوزادان است و سلامتی این عزیزان مدیون تلاش شبانه روزی و بدون چشم داشتی است که برای مراقبت آنان بکار بسته اید.
روز جهانی ماما فرصت مناسبی برای یادآوری اهمیت و جایگاه مامایی در نظام سلامت ملی و تجلیل و قدرانی از خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه این گروه از همکاران و توجه به دیدگاه و انتظارات ایشان است . جامعه مامایی به عنوان یکی از اعضای خانواده پزشکی کشور، به واسطه مهارت، دانش، ایثار، اخلاص و معنویات خویش که همواره نوید بخش حیات، نشاط و سلامت برای خانواده های ایرانی بوده و به ویژه با توفیقات چشمگیر و خدمات ارزنده در جهت تامین سلامت مادر و کودک مایه مباهات نظام سلامت به شمار می آیند.
بدینوسیله از زحمات بی شائبه و تلاش های صادقانه همکاران مامای معاونت بهداشتی کمال تقدیر و تشکر رو دارم و از ایزد منان مزید توفیقات روز افزون را برایشان مسئلت می نمایم.
دکتر الهام عظیمی
معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد