Full screenExit full screen
Slider

♻️ کمیته سنجش نوآموزان با دستور کار بررسی ساز و کارهای اجرای برنامه و هماهنگی‌های لازم در معاونت بهداشتی به ریاست دکتر الهام عظیمی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد تشکیل شد.

◀️ این کمیته با حضور حسین عسگری مدیر آموزش و پرورش شهرستان، مهندس رضا سلیمانی مدیر گروه بهداشت محیط، کارشناس مسئولان؛ آموزش بهداشت، دهان و دندان و تغدیه و سایر اعضای این کمیته و به همت واحد جوانان، نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی در سالن جلسات این معاونت برگزار گردید.