Full screenExit full screen
Slider

♻️ جلسه توجیهی و جلب همکاری در راستای اجرای برنامه صیانت از جمعیت صبح امروز با حضور فهیمه بهزادی مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و روابط عمومی شهرداری برگزار شد

◀️ در این جلسه، برنامه انجام دیوار نویسی خیابان و معابر پرتردد با هدف آموزش و اطلاع رسانی عمومی و حساس سازی جامعه در افزایش فرزند آوری، بررسی و مورد توافق قرار گرفت