دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021
Full screenExit full screen
Slider

در هفته گرامیداشت بسیج با حضور تیم سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی شهرستان اسدآباد به روستای هلورعلیا خدمات دندانپزشکی ذیل انجام گرفت؛

🔺 انجام معاینات دهان و دندان دانش آموزان توسط دندانپزشک

🔺آموزش اهمیت سلامت دهان و دندان توسط دندانپزشک

🔺 توزیع پمفلت آموزشی

🔺توزیع مسواک و خمیر دندان به دانش آموزان

🔺تحویل کتابچه آموزشی سلامت دهان و دندان به مدیر مدرسه

🔺انجام وارنیش فلوراید تراپی جهت دانش آموزان