معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار کرد؛

اولین کمیته وقایع ناخواسته درمانی (never events)

 

اولین کمیته وقایع ناخواسته (خطاهای ۲۸ گانه) به ریاست معاون درمان دانشکده دکتر شفیقیان و با حضور مسئولین واحدهای معاونت درمان و مسئولین بیمارستان برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه ابتدا خطاهای ۲۸ گانه درمانی که باید کمتر از ۶ ساعت به دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت اعلام گردد، بیان گردید.

فرایند گزارش خطاها، بررسی و نحوه گزارش‌دهی و برنامه‌های اصلاحی از موارد دیگری بود که در این جلسه بررسی شد.

حاضرین در این جلسه آقایان؛ دکتر سلیمان‌اختیاری به عنوان مسئول ایمنی بیمار مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج)، مرتضی جعفری رئیس اداره نظارت معاونت درمان، مهدی بسطامی مدیریت بیمارستان، امید بشیری و مجتبی مرادی و همچنین خانم‌ها؛ قادری مدیر امور پرستاری دانشکده، مرادیان، حیدری‌دیبا، جمشیدی، نجفی و دلفانی بودند.