اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی برگزار کرد؛

کارگاه آموزشی احیاء قلبی - ریوی پایه

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، کارگاه آموزشی احیاء قلبی - ریوی پایه در دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی برگزار گردید.

این کارگاه با همکاری اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با تدریس آقایان؛ علی اکبر زارعی و محمد گلزاردلیر از کارکنان این اداره، تشکیل شد.