معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار کرد؛

جلسه هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان معاونت درمان

به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار گردید.

این جلسه در خصوص اختلالات مصرف مواد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.

جناب آقای امید بشیری کارشناس نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز در این جلسه حضور داشت.