به گزارش وبدا-اسدآباد،جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی معاونت درمان در دفتر معاون درمان برگزار شد.

این جلسه که با حضور خانم قادری، مدیر دفتر پرستاری، آقای جعفری، رئیس اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی دانشکده و رئیس، مدیر و مترون بیمارستان قائم(عج) در معاونت درمان برگزار شد، مشکلات کمبود نیروی انسانی پرستاری در این حوزه بررسی و در همین خصوص پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکلات و کمبودها ارائه شد.

شایان ذکر است در همین راستا جلسه ای با حضور ریاست دانشکده برگزار گردد و جمع بندی مباحث مطروحه در این جلسه عنوان شود.