در روز ملی ایمنی در برابر زلزله انجام شد؛

مانور مشترک آموزشی "زلزله"


مانور مشترک آموزشی "زلزله" با مشارکت اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و جمعیت هلال احمر شهرستان در سطح مدارس شهرستان اسدآباد، برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی مانور زلزله در مدارس شهرستان اسدآباد، انجام شد.

این مانور آموزشی با هماهنگی اداره آموزش و پرورش و با مشارکت جمعیت هلال احمر شهرستان اسدآباد و اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، برگزار گردید.