جلسه گردهمایی روسای اورژانس پیش بیمارستانی قطب غرب کشور و بیان و انتقال تجارب و بازدید از مرکز mcmc، Eoc، سیستم اتوماسیون ۱۱۵، پد بالگرد استاندارد، آمبولانس

هوایی، سیستم بی‌سیم دیجیتال فعال و همچنین انتقال تجارب اربعین و در نهایت جمع‌بندی و انعکاس مشکلات پیش‌رو به مسئولان سازمان اورژانس کشور