سخت‌ترین شرایط جوی، آب گرفتگی، سرما و تعطیلات برای نیروهای امدادی و درمانی معنایی ندارد ...

 همیشه با شماییم و تلاش برای نجات همشهریان، بالاترین حس برای ماست.

 امروز و با توجه به حجم بالای برف و آب گرفتگی راه‌های مواصلاتی، با افتخار توانستیم ۴ مادر باردار را به سلامت و به موقع از دورترین نقاط روستایی به بیمارستان منتقل کنیم.

 سلامت شما، آرزوی ماست ...

انتقال موفقیت آمیز چهار مادر باردار از روستاهای دور دست شهرستان اسدآباد به بیمارستان حضرت قائم(عجامیر قبادی رئیس اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم

پزشکی اسدآباد خبر داد: چهار مادر باردار در شرایط جوی سخت و برفی و محدودیت راه‌های مواصلاتی، با سرعت عمل نیروهای فوریت‌های پیش بیمارستانی اسدآباد با ۳ کد

ماموریت، به موقع و به سلامت از روستاهای دور دست؛ حسن‌آباد، چنار علیا، پیرملو و شهر آجین به مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) منتقل شدند.

 مهدی بسطامی مدیر بیمارستان در ادامه افزود: کلیه بخش‌های بیمارستان در آمادگی کامل به سر می‌برند و به شکر خدا و زحمات شبانه روزی ۲۴ ساعته گذشته تیم‌های

مدیریتی، تاسیساتی و خدماتی و تدابیر پیش‌گیرانه، هیچ مشکلی در ارائه خدمات به مراجعین نداریم.