توسط معاون درمان انجام شد؛

"تقدیر و تجلیل از دندانپزشکان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد"

دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ضمن حضور در محل کار دندانپزشکان معاونت بهداشتی، از زحمات این مجموعه تجلیل نمودند.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این تجلیل به مناسبت روز دندانپزشک توسط دکتر سعید شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد صورت گرفت.

تقدیر از دندانپزشکان معاونت بهداشتی توسط معاون درمان، مرتضی جعفری رئیس اداره تشخیصی درمانی وامید بشیری کارشناس

واحد دندانپزشکی معاونت درمان دانشکده به مناسبت روز دندانپزشک و در راستای زحمات این مجموعه جهت ارائه خدمات به مراجعین در ایام نوروز و همکاری در زمینه راه‌اندازی

کلینیک اورژانس دندانپزشکی انجام گرفت.

کلینیک اورژانس دندانپزشکی در ایام طرح سلامت نوروزی و در محدوه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ مشغول به ارائه خدمات اورژانسی دندانپزشکی از ساعت ۲۰ تا ۸

صبح، با همکاری معاونت‌های بهداشتی و درمان، بود.