جلسه ویدئو کنفرانس آموزشی

جلسه ویدئو کنفرانس آموزشی داشبورد مدیریتی اقتصاد درمان سامانه تبادل الکترونیکی اسناد برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه با حضور کارشناسان مرتبط حوزه درمان دانشکده در سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

جلسه وزارتی ویدئو کنفرانس در راستای اجرای برنامه کشوری تبادل الکترونیک اسناد و جهت آموزش داشبورد مربوطه و تبادل اطلاعات به مدیران اقتصاد درمان و مدیران پروژه‌های

تبادل الکترونیک اسناد دانشگاه‌ها، تشکیل شد