کمیته آموزش به بیمار ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کمیته به ریاست دکتر سعید شفیقیان معاون درمان و با حضور دکتر سلیمان اختیاری و مهدی بسطامی رئیس و

مدیر بیمارستان حضرت قائم(عج)، خانم نجفی مترون بیمارستان، کارشناس مسئول پرستاری معاونت درمان خانم قادری، خانم مرادی

کارشناس ایمنی و کنترل عفونت دانشکده در ستاد دانشکده برگزار شد.

خانم‌ها؛ دلفانی کارشناس آموزش به بیمار دانشکده و عقیقی کارشناس بهبود کیفیت دانشکده نیز در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه پس از خوش‌آمدگویی دکتر شفیقیان، کارشناس مسئول آموزش به بیمار دانشکده خانم دلفانی نیز صورتجلسه کمیته گذشته را قرائت نمود و مصوبات جلسه قبل را به اطلاع اعضای حاضر رساند.

همچنین در این جلسه شاخص نمودار سه ماهه اول سال بیان شد و از روند بهبودی این واحد در بیمارستان حضرت قائم(عج)، مطالبی عنوان گردید.

در ادامه این نشست؛ درصد تماس‌هایی که با بیماران ترخیص شده انجام شده است بیان گردید و از رضایتمندی بیماران در خصوص پیگیری

واحد آموزش به بیمار و همچنین تهیه کلیپ‌های آموزشی در خصوص بیماریهای؛ سرطان - دیابت و فشار خون و در اختیار قرار دادن این

کلیپ‌ها در معرض دید عموم در سالن انتظار بخش‌های بستری و سالن انتظار اورژانس و همچنین تهیه کلیپ آموزشی از پزشکان متخصص

در خصوص بیماریهای مختلف در بخش‌های بیمارستان، مطالب مفیدی بیان گردید.