اولین کارگاه ارتقا سلامت تکنسین‌های فوریت های پزشکی در قطب غرب(کلان منطقه۳)

 این کارگاه به همت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد و امیر قبادی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده و

علی‌اکبر زارعی مسئول آموزش این مرکز در این کارگاه حضور داشتند.

 این کارگاه با تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و با تاکید بر مباحث؛ روش‌های مدیریت کاهش استرس، رفتار

جراتمندانه، ورزش و سلامت و تغذیه و سلامت برگزار شد.