تشکیل جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیرعامل دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به ریاست دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده و با حضور امیرقبادی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و

مدیر حوادث دانشکده، دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان قائم(عج)، مهدی بسطامی مدیر بیمارستان، مرتضی جعفری رئیس اداره

تشخیصی درمانی، امید کریمی مسئول امور آزمایشگاه‌ها و خانم‌ها؛ عقیقی سرپرست اداره نظارت و اعتباربخشی، قادری کارشناس

مسئول پرستاری معاونت درمان و دلفانی سوپروایزر آموزشی بیمارستان در سالن جلسات دانشکده برگزار شد.

دستور کار این کارگروه تهیه‌ و ارائه کلیات برنامه آمادگی و حفظ توان پاسخگویی حوزه سلامت به منظور پوشش خدمات سلامت در شرایط اضطراری بود.