برگزاری جلسه مسئولان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

 به گزارش وبدا-اسدآباد، صبح امروز جلسه‌ای با حضور مسئولان پایگاه‌های جاده‌ای #اورژانس۱۱۵ و مسئولان‌ دارو، تجهیزات، آموزش، واحد

MCMC، ارتباطات و دیسپچ در دفتر ریاست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده برگزار شد‌

در این جلسه در خصوص مشکلات موجود در این مرکز، از جمله؛ قانون ارتقاء بهره‌وری، تغییر و تحول شیفت‌ها، مشکلات پایگاه‌ها و مسائل

آموزشی بحث و برای آنها تدابیر لازم اندیشیده شد.