به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده میلاد قبادی فروزان سرپرست این مرکز گفت:در سال

گذشته پرسنل این مرکز تعداد ۲۶۷۲ ماموریت جاده ای و شهری را انجام داده اند.

میلاد قبادی ادامه داد: در سال گذشته همکاران مرکز اورژانس ۲ مورد ماموریت منجر به زایمان موفق داشته اند و دو کد آمبولانس نیز به مرز

خسروی برای پوشش اربعین حسینی اعزام داشته ایم.

وی همچنین افزود:در ایام نوروز هیچگونه حادثه‌ی ویژه ای را نداشتیم و شاهد کاهش چشمگیر حوادث نسبت به سال گذشته بودیم که این

نشان از همکاری مردم برای شکست کرونا و رعایت قوانین رانندگی است.

مدیر حوادث علوم پزشکی اسدآباد با اشاره به زمان رسیدن بر بالین بیماران در پایگاه های جاده ای و شهری گفت:زمان رسیدن بر بالین

بیماران در پایگاه های شهری ما ۵ دقیقه ودر پایگاه های جاده ای ۷ دقیقه می باشد که از میانگین کشوری بسیار پایین تر است

قبادی فروزان تصریح کرد: همکاران ما در سال گذشته بیش از هزار ماموریت مسمومیت را به انجام رسانده اند که شامل مسمومیت با گاز

co ،الکل ،دارویی ، موادمخدر و... می باشد.

میلادقبادی فروزان در پایان موفقیت های این مرکز را لطف خداوند و با حمایت های دکتر شفیقیان معاون درمان دانست و ابراز امیدواری کرد

در سال پیش رو با تلاش همکاران بتوانیم به ارائه خدمات بهتری دست پیدا کنیم.