پیام سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به مناسبت هفته سلامت 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، خانم دکتر سمایی سرپرست معاونت درمان با تبریک هفته سلامت به همه مردم به

ویژه کادر بهداشت و درمان بیان کرد:

"هفته سلامت در سال ۱۳۹۹ نه فقط یک یادبود و عنوان تقویمی در پاسداشت گرانقدرترین نعمت الهی، که یک حرکت و اجماع ملی است

در راستای همدلی و قدردانی از یکایک افرادی که در رزمی مشفقانه بی بدیل ترین جلوه های ایثار و رشادت شبانه روزی از بیماران را به

تصویر کشاندند.

هفته سلامت در سال جدید با شعار "حمایت همگانی از مدافعان سلامت" نشان داد که خوشبختی و عافیت را در لذت با هم بودن و

خوشی های کوچک اما عمیق بیابیم، قدر اتفاقات ساده یومیه را بدانیم و فارغ از هر حاشیه ای، قدردان سلامت و مدافعان سلامت باشیم.

همان‌هایی که در دلشوره های هر روزه جان عزیزان ما را از جان عزیز خود عزیزتر شمردند و به فراقی مجاهدانه از خانواده‌های خود تن دادند تا خانواده‌های ما به سوگ ننشینند.

همه گیری کرونا عرصه ای شد تا مجاهدان دلسوز بهداشت و درمان نشان دهند، دفاع از سلامت جامعه برایشان جدای از محاسبات مادی

است و حاضرند گریه‌های کودکان دلبند خود را به جان بخرند اما شاهد سوگواری غریبانه خانواده های بیماران نباشند؛ یقینا این مجاهدت

صادقانه نزد خداوند متعال ماجور و محفوظ است و تداوم رعایت اصول و مراقبت های بهداشتی و قدردانی مردم موجب دلگرمی و استمرار این همدلی خواهد شد.

دکتر سمایی
سرپرست معاونت درمان