سامانه آسایار تا انتهای اردیبهشت در اورژانس اسدآباد فعال می‌شود

میلاد قبادی فروزان سرپرست اورژانس_پیش_بیمارستانی اسدآباد گفت : تا انتهای اردیبهشت ماه سامانه اتوماسیون آسایار در این مرکز

شروع به کار خواهد کرد.

به گفته وی، با راه اندازی این سامانه علاوه بر حذف فرم های کاغذی ، ثبت و نگه داری فعالیت های اورژانس پیش بیمارستانی بصورت

الکترونیکی انجام خواهد شد.

قبادی فروزان افزود:برای راه اندازی این سامانه کلیه پایگاه های اورژانس ۱۱۵ به گوشی های تلفن همراه متصل به اینترنت، تجهیز خواهند شد.

وی درپایان تصریح کرد : مراحل راه اندازی این سامانه از شنبه۶ اردیبهشت شروع شده و انتظار می رود این امر تا ۱۸ اردیبهشت ادامه داشته باشد.