حماسه خدمت

 مسجد حضرت صاحب الزمان(عج)

 استقرار آمبولانس‌های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اسدآباد جهت پوشش خدمات پیش بیمارستانی در شب قدر